894
[PT-ENG] lyynxzera, klzame, GhostOfSummoner, Intruso, Fockajones, Volmet_pt, John_paulino, knobyx, Kyeroht, JP7Ferreira, DolkzPT, Noyago
148
???????? ???????? ???? XERIFE ???? SHOUW ✪ LeTs gOoOO ????